Xpressief Coachen voor kind & gezin

Wat moet je doen als je geen woorden hebt of kunt geven aan hetgeen je overkomen is? Hoe kun je gebeurtenissen toch verwerken als praten er voor zorgt dat je zowat verdrinkt in emoties? En hoe komt het dat het belangrijk is dat emoties en gevoelens door ingrijpende gebeurtenissen anders geuit worden dan enkel met praten? Dit kan Xpressief Coachen doen voor jouw kind(eren) en gezin.

Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen

Wanneer er ingrijpende life events plaatsvinden, dan hebben wij, volwassenen, de mogelijkheid om er woorden aan te geven. Zélfs als we het even niet weten, zijn we vaak bij machte aan te geven dat we het even niet (meer) weten. Kinderen ooit horen praten over de impact van een ziekte op gezinsleven? Over gebrek aan communicatie, afstemming en interactie? Kinderen hebben andere uitingsvormen nodig om weer grip te krijgen (te ervaren) op de ontstane situatie. Hun veerkracht wordt op een andere manier makkelijker (sneller) aangezet tijdens expressieve activiteiten zoals bijvoorbeeld tekenen, muziekmaken of dansen.

Hoe werkt dat?

Non-verbal modalities such as drawing are effective because of the impact that trauma often has on language. Language, a function of declarative memory, is generally not readily accessible to trauma survivors of any age after a traumatic event. In particular, Broca’s area, a section of the brain that controls language is affected, making it difficult to relate the trauma narrative. In fact, when a trauma survivor attempts to speak, PET scans actually show that Broca’s area tends to shut down. Meanwhile, other parts of the brain, including the limbic system, are in overdrive, particularly in individuals with posttraumatic stress symptoms.

Onderzoek heeft dus aangetoond dat trauma invloed heeft op het hersengebied waar ‘taal’ zich bevindt, dat betekent dat iemand gewoon niet in staat is om te vertellen wat er (met hem/ haar) gebeurd is. Dat komt omdat dat gebied uit staat. Andere gedeelten van de hersenen, het limbisch systeem, worden juist geactiveerd (limbisch systeem > emotie, drijfveren van gedrag en emotioneel geheugen o.a.). Dit zorgt voor een grote hoeveelheid aan emoties en andere gevoelens die vervolgens alleen “abnormaal” geuit kunnen worden > ongewone opbouw van zinnen, gekke (irrelevante) woordkeuze, midden in een verhaal stoppen met vertellen/ over iets anders beginnen, of bij kinderen het tonen van extra veel ongewenst gedrag bv.

De rol van Xpressief Coachen binnen de coaching

Xpressief Coachen geeft kinderen en hun ervaringen een stem, een gelegenheid en erkenning, waar zijzelf niet kunnen praten en/ of dat door de omgeving als ongewenst wordt ervaren. (schreeuwen, boosheid en ander ongewenst gedrag kan soms voor kinderen de enige manier zijn om te ‘praten’, wat vervolgens wordt gezien en ervaren als opstandig en ongewenst gedrag) Op een expressieve manier coachen komt tegemoet aan de (visuele) verhalen van de jeugd, vertelt hun verhalen van onrecht en wreedheid, en biedt ons (ouders en zorgverleners) een venster om te werken aan mogelijkheden voor herstel van balans en verwerking voor deze kinderen.

Kinderen in beweging tijdens coaching

Xpressief Coachen werkt liefst anders dan zittend. Daarom creëren we samen met kind(eren) en/ of gezin een proces waarin letterlijk actief gewerkt wordt. Bijvoorbeeld met beeldende activiteiten of bewegingsactiviteiten. Wil je weten of Xpressief Coachen wat kan betekenen voor jouw kind(eren)? Neem gerust contact op; je bent altijd met je hele verhaal onvoorwaardelijk welkom.

Bronvermelding: Cathy Malchiodi, artikel 1 & artikel 2
Afbeelding: Eliza Wheeler

Meer informatie voor ouders/ verzorgers

Online coaching
Gratis e-course Xpressief Opvoeden

Meer informatie voor professionals

Online coaching