In Xpeditie SoVa wordt aandacht besteed aan bewustzijn over sociale ontwikkeling > sociale vaardigheden, interactie en communicatie met en door kinderen en hun ouders. (sociale) Ontwikkelingen en verloop in fasen wordt besproken en diverse tips, tricks en tools worden natuurlijk gedeeld.

Laat jij je uitdagen om deel te nemen aan deze Xpeditie? Je wordt van harte uitgenodigd je bevindingen met elkaar en Lilian te delen. Bij elke ♦ kun je deelnemen aan een praktische oefenopdracht voor tijdens de begeleiding.

Wat werkt voor jou? Wat is jouw favoriete stijl? En hoe red jij jezelf (of andere) kinderen met behulp van heldere communicatie?

De eerste Xpeditie : Bewustwording

Als zorgverlener (of ouder) ben je een deskundige in de jaren dat je werkt met kinderen en heb je misschien ook nog kennis opgedaan tijdens de opleiding(en) die je hebt afgerond, heb je veel know-how verzameld en ben je verrijkt met allerlei inzichten.

Mijn ervaring is dat ik me eigenlijk helemaal niet (meer) bewust was van al die inzichten en de know-how. Deze Xpeditie helpt je je latente vaardigheden (ingedutte inzichten) weer volledig te kunnen benutten. Weet jij wat een kind al kan? Waag eens een gokje bij de volgende stellingen:
-Een kind van 1 jaar kan al ‘dankjewel’ zeggen.
-Een kind van 2 jaar kan helpen met taakjes.
-Een kind van 2 jaar kan op de juiste momenten ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ zeggen.

Wat een kind al kan…

Allen zijn waar. Had jij ze allemaal goed?

Bijzonder, toch? Want hoe komt het dan dat er zoveel verschil in interactie en vaardigheden zit tussen de diverse kinderen? Dat komt (los van fysieke en/of mentale factoren) volledig door:

  • Opvoeding
  • Stimulatie (manier van stimuleren)
  • Goed voorbeeld

Dit betekent overigens niet dat alle kinderen aan dezelfde omgangsvormen – en normen kunnen voldoen. Soms zit daarvoor ‘iets in de weg’. Creëer vooral dan afstemming met de ouders, net als jij wensen ook zij een voorspoedige ontwikkeling voor hun kind. Goed overleg is dan noodzaak. Bekijk ook of er balans is tussen wat ouders/ omgeving vraagt en het kind kan bieden/ biedt. Indien er sprake is van balans, zorg er dan voor dat die balans blijft. Als er geen sprake is van balans, ga dan kijken naar mogelijkheden om balans te herstellen. Daarbij hulp nodig? Neem dan even contact op met Xpressief Coachen.

Opvoeding

Een groot gedeelte van de opvoeding vindt niet alleen bij ouders thuis plaats, maar ook bij jou als zorgverlener.

Weet jij wat je belangrijk vindt in interactie/ communicatie met een kind en van kinderen onderling? Welke sociale vaardigheden stimuleer je actief en aan welke schenk je (onbewust) minder aandacht?

Kijk of je jezelf kunt aanwennen om voor jezelf ‘dankjewel’ vaker te gebruiken als je wat overhandigd krijgt. Kinderen zullen je gaan nadoen.

‘Alsjeblieft’ kun je bij oudere kinderen vanaf een jaar of 4 ook zeker gebruiken; bijvoorbeeld “schoenen bij de deur uittrekken, alsjeblieft!”

♦ Zet deze twee weken de meer bewuste ‘dankjewels’ eens in. Zullen we kijken wat er gebeurt? ♦ Yes, een praktische oefenopdracht.

Stimulatie 1

Als zorgverlener zul je vaker meemaken dat je niet enkel bezig bent met de kinderen te stimuleren, maar dat je ook een taak hebt richting ouders. Jij als zorgverlener hebt diverse kinderen onder je hoede terwijl de meeste ouders ouder zijn van steeds minder kinderen.

Dit betekent dat binnen een groepsbegeleiding tijdens de zorgverlenerssetting er vaak meer kinderen zijn dan in het gezin van kinderen; een erg interessante situatie!

   • Daardoor kan het zijn dat jij als zorgverlener het kind stimuleert op zijn/ haar niveau, maar dat de ouders nog niet zo ver zijn. Aan jou dan de taak om ook de ouders te stimuleren het kind aan te spreken op zijn/ haar eigen sociale niveau.
   • Soms vraagt dit om actieve stimulatie door jou als zorgverlener naar de ouders. Je kunt ouders dan letterlijk laten zien/ horen hoe hun kind omgaat met de andere kinderen, dat het enorme sprongen maakt en goed reageert op de communicatie die het heeft met de omgeving.

Stimulatie 2

Hoe kun je binnen jouw werk een kind stimuleren zich sociaal wenselijk te gedragen met behulp van communicatieve vaardigheden?

1)Probeer het kind niet te verbeteren, dan leg je namelijk de hele interactie stil.

2)In plaats van verbeteren kun je beter een reactie geven als: ‘je bedoelde dit lief aan (naam kind/ mij) te vragen?’ en vervolgens vertraagd (na antwoord van kind op eerdere vraag/ herhaling van gewenste communicatie) hetgeen gevraagd is uit te voeren.

3)Probeer in een latere situatie het kind te betrekken bij een goed voorbeeld. Dus als jij weet dat je wat van de kinderen gaat vragen; betrek het kind hierbij en doe het op de juiste manier voor.

4)Complimenteer andere kinderen en het kind zelf op het moment dat hij / zij het goed doet. ♦ Dit is ook een mooie oefening.

Stimulatie 3

Activiteiten die je kunt doen om (jonge) kinderen beleefdheidsvormen aan te leren zodat zij deze meteen kunnen gebruiken:

    • Elke keer te benoemen dat een kind wat krijgt, duidelijk ‘alsjeblieft’ zeggen. Zo leren kinderen dat een ‘alsjeblieft’ gevolgd hoort te worden door een ‘dankjewel’.
    • Doorgeefspelletjes; kinderen kijken elkaar aan als ze wat geven/ krijgen en kunnen ‘dank’ of ‘blieft’ zeggen. Het aankijken kan al een leerpunt op zich zijn; vraag niet in één keer teveel!
    • Spelletjes met een bal; weggooien, brengen en aankijken bij ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’
    • De taal-ondersteunende gebaren kunnen ook helpen om een kind wat nog niet of moeilijk praat te helpen bij het duidelijk maken van ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’, zie: https://youtu.be/trldCPk0L_I (vanaf 56 seconden gebaren alsjeblieft en dankjewel)

Goed voorbeeld..

… doet letterlijk volgen. Helaas geldt dit ook voor minder goed (of slecht) voorbeeld.

Wat altijd geldt > wat je aandacht geeft groeit!
Dat betekent dat bewust aandacht geven aan negatief gedrag ervoor kan zorgen dat het slechte gedrag in stand gehouden wordt, omdat het kind ervaart dat hij/ zij op deze manier aandacht krijgt (= beloond wordt).

Experimenteer eens met of je negatief gedrag kunt negeren, terwijl je kinderen die lief spelen/ goed voorbeeld geven ‘overdreven’ complimenteert. Grote kans dat het kind wat ongewenst gedrag vertoonde mee gaat naar het gewenste gedrag, omdat het natuurlijk ook (positieve) aandacht wil. « Wie weet is dit nog een beetje spannend, maar… gewoon doen!

Dit geldt ook, en juist vooral, op het moment dat je de kinderen net gesproken hebt over op je beurt wachten; als dan het kind wat aan de beurt is continu onderbroken wordt door- dat jij je met een ander kind bezig houdt (wat niet aan de beurt is), is dat niet heel handig…

Xperimenteren

Wat gaaf dat je (zorg)deskundige bent en meer wilt leren over sociale vaardigheden, communicatie en alles wat de kinderen drijft om op een bepaalde manier te interacteren met jou en met elkaar.

Binnen je eigen werksetting kun je makkelijk experimenteren (= oefenen met manieren van interactie) om zo te komen tot de aanpak die het beste bij jou en bij de kinderen die je begeleidt past. Dankzij experimenteren leer jij hoe je bewust communicatie en interactie kunt inzetten als middel binnen je eigen praktijk.

Experimenteren kan in het begin een beetje eng of moeilijk zijn, maar met het volgende (zie volgende bladzijde) in gedachten wordt het uitdagend en leuk!

Xperimenteren in de prakijk

Bedenk dat experimenteren niets anders is dan oefenen met nieuwe mogelijkheden. En als zorgverlener wil je zoveel mogelijk mogelijkheden kunnen benutten, toch? Want zoveel verschillende kinderen zoveel verschillende soorten aanpakken.

Gelukkig is het goede voorbeeld (1) en het negeren van ongewenst gedrag (2) en complimenteren van gewenst gedrag (3)  voor veruit de meeste kinderen de juiste aanpak.

Deze Xpeditie-SoVa is gegaan over:
(1) wat je mag eisen van kinderen qua simpele beleefdheidsvormen als alsjeblieft en dankjewel
(2) stimulatie van gebruiken van beleefdheidsvormen
(3) (eigen) goede voorbeeld
(4) experimenteren

Succes en plezier – laat je persoonlijkheid stralen!

Veel succes en plezier met het experimenteren en het ontdekken van allerlei inzichten.

Je zal leren over je eigen mogelijkheden, vaardigheden en voorkeuren. Plus, je wordt meteen een stuk bewuster van hoe je communicatie kunt inzetten. Dit kun je dan weer meteen gebruiken om de kinderen te voorzien van goede opvang en jezelf als echte professional neer te zetten.

Wat werkt voor jou? Wat is jouw favoriete stijl? En hoe red jij jezelf (of andere) kinderen met behulp van heldere communicatie?

Bij vragen, problemen (met ongewenst gedrag van kinderen of anders) laat het ons weten. We kijken uit naar je berichtje.

info@xpressiefcoachen.nl / 085 – 3033674

 

112213 XI-afgekort woordbeeld-enkel