De missie van Xpressief Coachen is: zorgen dat alle kinderen zichzelf kunnen en durven zijn.

Om dat te realiseren sluiten we 25 professionele en deskundige kindercoaches (volledig gecertificeerd) aan zodat kinderen in hun eigen buurt aanspraak kunnen maken op de voor hen passende vorm van kindercoaching.

“Zo werken we samen dag in dag uit aan een maatschappij van bewuste en veerkrachtige kinderen, die zullen uitgroeien tot de volwassenen van morgen. Dat doen we, omdat het van waarde is jezelf te kunnen zijn..” ~ Lilian Dekkers