Motorische ontwikkeling van een kind

Door motorische stimulatie wordt je kindje op emotioneel, sociaal, cognitief, lichamelijk en geestelijk niveau gestimuleerd. Het leert eerder verbanden te zien, samen te werken, kan op een juiste manier met emoties omgaan, heeft een positiever wereldbeeld en kan realistische inschattingen maken.

Een kind en bewust bewegen

Door regelmatig bewegen en het oefenen van fysieke vaardigheden leggen kinderen onder andere sneller verbanden, wordt hun zelfredzaamheid vergroot, ook hun probleemoplossend vermogen zal toenemen en waar er bewogen wordt in een groep zullen sociale - en communicatieve vaardigheden ook toenemen.