Om kwalitatieve zorg te kunnen leveren zijn logischerwijs vaardigheden nodig. Deze vaardigheden kun je terugvinden in het Beroepsprofiel zoals dat toegespitst is op de coaches van Xpressief Coachen. Maar wat is nog meer nodig om kwalitatieve zorg te kunnen leveren? Bij Xpressief Coachen spreken we over werkveldbewustzijn; weten wie wat doet en misschien ook wel juist wat niet. Wat zijn de specifieke taken van de diverse beroepen die zoveel overlap lijken te vertonen?

Andere vragen die dan meteen naar boven komen zijn: Wat is het werkveld van een coach die met ouders, gezinnen en kinderen werkt? Wat is het verschil tussen de zorg van een (kinder)psycholoog, (ortho)pedagoog en een coach? Wanneer is een toekomstgerichte benadering (coaching) onvoldoende en is andere zorg noodzakelijk?

Een bekende definitie van coaching is die van Whitmore (2002): “het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren”.

De NOBOCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) hanteert de volgende definitie: “Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Omdat Xpressief Coachen biedt gericht op gezinnen, is die definitie naar de doelgroep aangepast: “Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als partner de cliënt ondersteunt bij het bewerkstelligen van persoonlijk evenwicht”.

Naar ons idee is de begeleiding ook altijd toekomstgericht; het gaat nu niet zo lekker, maar de bedoeling is dat het weer goed gaat/ hanteerbaar is. Dat is ook het grootste verschil met therapie waarin gewerkt wordt aan verleden/ eerder opgedane ervaringen. Therapie behandelt de te verwerken ervaringen. Binnen coaching wordt naar nieuwe ervaringen en naar een nieuwe situatie toegewerkt.

Om een goede indruk te creëren wat het exacte werkveld is van de coach (HBO niveau) en waarop dit werkveld aansluiting vindt bij andere disciplines de volgende vergelijkingen in een overzicht.

Xpressief Coachen heeft voor haar coaches een beroepsprofiel samengesteld:

  1. Een coach begeleidt bij emotionele klachten en hulpvragen op het gebied van interactie, communicatie en gedrag van een kind en/ of  ouder binnen het gezin.
  2. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van de eigen vaardigheden en inzicht om uiteindelijk zelfstandig de verandering teweeg te brengen en in stand te houden.
  3. Deze begeleiding is meestal kortdurend van aard en kan plaatsvinden op locatie of thuis.
  4. Voor deze begeleiding is geen verwijzing van huisarts of indicatie nodig
  5. Een coach werkt samen met scholen, verenigingen en andere partijen
  6. Een coach verwijst door naar andere zorgdisciplines op het moment dat er sprake is van psychische stoornissen/problematiek en/of eerst verwerking dient plaats te vinden. (denk aan de rugzak-beeldspraak)
  7. Een coach stelt geen diagnose en zal bij vermoeden ouders (opvoeders) indien nodig adviseren en doorverwijzen.
  8. Een coach schrijft geen medicatie voor, ook niet op homeopathische/ natuurlijke basis. Hij/ zij kan wel adviseren informatie in te winnen bij andere deskundige(n).
professional
Wat is mijn EQ?
Test je coachingstijl