Met alle informatie die wij krijgen van particulieren, organisaties, over gezinnen, kinderen en situaties wordt zorgvuldig omgegaan. Zo zijn bijvoorbeeld alle bestanden dubbel beveiligd met wachtwoorden in beveiligde mappen, worden in de columns alle namen en verwijzingen geanonimiseerd en worden cases vanuit de praktijk niet besproken met externe partijen, tenzij dit is op aanvraag van ouders/ verzorgers. Ook bij het inwinnen van advies zullen geen persoonlijke gegevens aan derden worden doorgespeeld.

Dit geldt tevens voor gescheiden ouders waarvan één ouder ouderlijk gezag/ de voogdij heeft toegewezen gekregen. Deze volmacht-ouder dient dan schriftelijk toestemming te hebben gegeven voor het delen van informatie met de andere ouder. Indien de gescheiden ouders de voogdij (ouderlijk gezag) delen, dan dienen beide ouders schriftelijk in te stemmen en toestemming te verlenen voor de coaching.

AVG – algemene verordening gegevensbescherming
Alle coaches en betrokkenen van Xpressief Coachen houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVGgenoemd. Daarnaast houden zij zich aan de reglementen van de diverse beroepsorganisaties. Wat betekent dit voor:

Ouders – particulieren > voorafgaand aan het starten van de coaching vragen wij om basisgegevens zodat het coachcontract in orde kan worden gemaakt. Deze gegevens worden alleen gebruikt tijdens afname van de coaching voor het eventueel versturen van facturen en aanvullende documentatie. Gegevens zoals adresgegevens worden niet gebruikt voor het ongevraagd opsturen van reclame. Het e-mailadres wordt gebruikt voor korte verslaglegging en overleg. De gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen in een beveiligd bestand in een beveiligde map in een beveiligde online omgeving (de cloud). Na twee jaar worden deze gegevens uit het bestand gehaald, gewist. Als je aanvullende voorkeuren hebt, dan kun je deze kenbaar maken via: info@xpressiefcoachen.nl

Professionals – workshopdeelnemers > je gegevens worden gebruikt voor het in orde maken van de factuur en indien je je aanmeldt voor de nieuwsbrief kom je op onze mailinglist. Deze mailinglist kent een dubbele opt-in, dus bij aanmelding ontvang je een e-mail die apart bevestigd moet worden voordat je opgenomen wordt in ons bestand. Je kunt je te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar: info@xpressiefcoachen.nl of je voorkeuren onderaan een nieuwsbrief te wijzigen.

Verwerkersovereenkomst
Met onze websitebouwer en onderhouder heeft Xpressief Coachen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat ABCwebsites bij eventueel benodigde toegang tot persoonsgegevens dit altijd vooraf kenbaar maakt, zodat vanuit Xpressief Coachen eventueel passende maatregelen kunnen worden getroffen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds enige tijd wordt er van hulpverleners en instanties gevraagd de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’  te hanteren en te publiceren. Omdat wij streven naar evenwicht, balans en waar nodig herstel, werken wij hier natuurlijk van harte aan mee. Daartoe hanteren wij het Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en volgen wij deze 5 bijbehorende stappen.