Wat is veerkracht? En waarom is het zo belangrijk dat een kind (en jijzelf) dat ontwikkelt? Veerkracht heeft net als anticipatie te maken met ‘omgaan met risico’. Maar waar anticipatie betekent dat je vooraf iets kunt doen (van ‘die kachel is heet’, tot aan ‘niet met vreemde mensen meegaan’), heeft veerkracht alles te maken met hoe je ergens mee omgaat als het gebeurd is.
Veerkracht wordt dan ook wel beschreven als: de potentie zich aan te passen aan bedreigende omstandigheden en het vermogen zich te herstellen na ingrijpende gebeurtenissen. Waar anticipatie zich dus richt op het in stand houden van stabiliteit (hoe minder fluctuatie, hoe beter), staat veerkracht voor een adaptieve reactie op veranderingen en variabiliteit. (zie artikel 2)

Dat verklaart waarom het belangrijk is om van een kwaliteit als veerkracht een eigenschap te maken. Een veerkrachtig kind herstelt veel beter (en sneller) na heftige en nare omstandigheden > kleinere kans op gedragsverandering, kleinere kans op fysieke klachten, kleiner risico op trauma, kleinere kans op sociaal isolement, grotere kans op leren omgaan met de nieuwe werkelijkheid (na een ingrijpende gebeurtenis), grotere kans op het uiten van gevoelens en emoties.

Hoe kun je als ouder of verzorger je kind(eren) veerkrachtig maken? Leer je kind:

  1. Een andere gedachtegang –> minder negatief, en meer positief (“niemand vindt me aardig en wil met me spelen” wordt dan “vandaag hadden ze gewoon iemand anders om mee te spelen”
  2. In het hier en nu zijn –> zorgen maken over morgen of over ‘gisteren’ helpt niet vandaag de dingen anders te zien/ te doen. Leer je kind te kijken naar wat het NU kan doen, om zich beter te voelen.
  3. Optimistisch denken –> Wat is er vandaag goed gegaan, wat was het leukste van de dag? Leer een kind, ook (juist!) na een teleurstelling te kijken naar wat er wél goed ging.
  4. Sporten en bewegen –> kinderen die sporten zitten beter in hun vel; ze verwerken nare indrukken sneller en kunnen zich op een ‘sociaal gewenste manier’ helemaal uitleven; rennen op een voetbalveld, zwemmen, hutten bouwen in het bos, dansen enz.
  5. Leren omgaan met spanning –> geef een kind op zijn / haar niveau een uitdaging die het kan aangaan; durft het iets te vragen aan de supermarktmeneer? Durft het zijn bal terug te vragen van een ander kind? Durft het een beker te dragen?
  6. Steun van vrienden te vragen én te accepteren –> biedt het kind de gelegenheid zijn/ haar eigen sociale netwerk op te bouwen; spreek af met andere ouders die kinderen hebben, laat het kind eens met ‘vreemde’ kinderen spelen in de speeltuin, kijk of het kind op een sport/ hobby/ activiteit kan of kan deelnemen aan activiteiten in de buurt en zorg ervoor dat je kind andere kinderen als speelmaatje mee naar huis durft te nemen.
  7. Wees zelf een rolmodel! Geef je zelf het goede voorbeeld? Hoe ga jij om met tegenslag? Voor een kind ben je tot aan de pubertijd zijn/ haar belangrijkste voorbeeld. Praat met je kind, betrek je kind, dan help je hem te ontwikkelen tot een veerkrachtig persoon.

Heb je vragen over dit artikel? Wil je meer weten, maak je je zorgen of heb je behoefte aan wat richting/ advies? Neem dan gewoon eens (vrijblijvend) contact met ons op. Je kunt bellen naar 085 – 303 3674 of mail naar info@xpressiefcoachen.nl


Bronvermelding: Artikel 1, Artikel 2
Afbeelding: website