Het ondenkbare gebeurt je partner, de vader of moeder van je kinderen, wordt ziek. Wat komt er op jullie af? Zal het goed aflopen? Wat moeten we de kinderen vertellen? Waar kun je het beste op letten bij je kinderen?

Problemen die bij kinderen ontstaan van langdurig zieke ouders ontstaan veelal op meerdere terreinen: thuis, op school, in sociale contacten, op sportclub enz. Er zijn voor de diverse instanties verschillende test – en meetinstrumenten om te onderzoeken waar het kind nu precies last van heeft en hinder van ondervindt. Wel is er duidelijk dat een kind door de langdurige belasting van de ziekte en de zorgen om de, zieke, ouder problemen ervaren kunnen worden op onder meer de volgende gebieden: sociaal, emotioneel, lichamelijk en cognitief (leervermogen).

Wanneer is het zaak om hulp in te schakelen? Dat wordt streng geadviseerd tijdens één of meerdere van de volgende signalen:

Kinderen met een (langdurig) zieke ouder hebben over het algemeen behoefte aan: informatie over de diagnose van de ouder, informatie over hoe om te gaan met de zieke ouder, duidelijkheid over de grenzen van mantelzorg (tot waar ze papa en mama mogen helpen: afwas doen is oké, braaksel opruimen niet) en het in stand houden van ontspanningsmomenten zoals een dagje weg of op vakantie.Waar kun je in de gezinssituatie rekening mee houden en/ of opvangen? Belangrijk is om zoals ze dat noemen de ‘protectieve factoren’ of beschermende factoren zoveel mogelijk te stimuleren; spelen met andere kinderen, behouden van dagstructuur, blijven bezoeken van sportclub/ vrije tijdsbesteding, behouden van gezinsrituelen (voor en na school, voor slapen gaan, tijdens verjaardagen, vader/moederdag enz). Hierdoor zal het kind een gevoel van veiligheid behouden waardoor het grip ervaart en emotionele weerbaarheid wordt gestimuleerd.

In andere artikelen/ onderzoeken worden nog aanvullende aandachtspunten genoemd:
Belangrijk is (h)erkenning en emotionele steun van iemand met een luisterend oor, bijvoorbeeld van een familielid of een vertrouwenspersoon. Praten over de sfeer thuis, boosheid en frustraties met ouders en naaste vrienden is belangrijk, maar veroordeel het niet als een kind een andere gesprekspartner kiest. Soms heeft een kind ook behoefte om te praten met iemand over hoe het is om een langdurig zieke ouder te hebben (lotgenotencontact). Daarnaast wordt het vaak gewaardeerd als er iemand is die (liefst in een gezinsgesprek) langs komt om met het gezin te praten over de situatie en hoe het met iedereen gaat.

Extra punt van zorg: een kind heeft (nog steeds) recht op tijd voor zichzelf, behoefte aan een ondersteunend netwerk bestaande uit mensen in de omgeving, eventueel hulpverleners.

Xpressief Coachen pleit in een situatie als deze altijd voor de preventieve aanpak: een (langdurig) zieke ouder heeft een flinke impact op de zorgen en verantwoordelijkheden binnen het gezin. Soms zijn gevolgen meteen zichtbaar, soms pas na jaren. Xpressief Coachen heeft de ervaring en deskundige kennis om op maat kinderen binnen het gezin veerkracht te laten ervaren en emotioneel weerbaar te maken, zodat gevolgen veelal tot een minimum worden beperkt.

Heb je behoefte aan meer informatie, een (vrijblijvend & kosteloos) gesprek of wil je meer weten over Xpressief Coachen? Mail dan naar info@xpressiefcoachen.nl of bel/ bericht ons via 085 – 303 3674.

 

 

Bronvermelding: website van het Nederlands Jeugd Instituut
Foto: Website