Voor een onderzoek naar een begeleidingsmethode voor brussen van kinderen met kanker ben ik op zoek naar brussen tussen de 5 en 12 jaar die last hebben van slecht slapen, naar dromen, teruggetrokken gedrag, agressie, boosheid, huilbuien, buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, hyperactief gedrag, antisociaal  gedrag, please-gedrag, perfectionisme, faalangst enz. Gedrag dat voor de ziekte minder aanwezig was.

Wat voor onderzoek is het?
Een onderzoek naar de werking van een begeleidingsmethode voor brussen die ervoor zorgt dat zij weer beter in hun vel zitten, zich beter kunnen uiten en leren omgaan met kanker in hun leven.

Hoeveel tijd kost het?
In zes maanden vijf keer deelname aan individuele speeltherapie, zoals dansen, hutten bouwen, klimmen.

Wat vraagt het onderzoek van ouders?
Driemaal een vragenlijst invullen door middel van een aankruissysteem (per lijst maximaal 5 minuten).

Locatie
Omgeving Utrecht, omgeving Leiden en omgeving Amsterdam (Nieuw-Vennep).

Beloning deelname
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Onder de deelnemers wordt een surprisegezinspakket verloot (waarde € 50,-).

Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens?
Namen en andere persoonlijke gegevens van de brussen worden niet vermeld in het onderzoek. Wel vermeld worden de beginsituatie (klacht, bijv. hoofdpijn), de eindsituatie, leeftijd en de duur en fase van de behandeling van het zieke kind (uiteraard anoniem).
Denk je dat dit programma interessant is voor je kind(eren)? Neem dan contact op: 06 -36 50 57 58 / lilian@expressieinc.nl