Dansen en gezondheid. Een bijzondere combinatie. Is dans wel mogelijk als je je niet goed voelt? Kan een lichaam überhaupt wel dansen in “zo’n situatie”? En hoe kan dans nou van invloed zijn op een herstelproces? Dansende kindercoaching is een vorm van Xpressief Coachen. Coaching door letterlijk in beweging te komen.

Laten we eerst eens stilstaan bij de definitie van danstherapie: Danstherapie is het therapeutisch inzetten van beweging om het mentale en fysieke welbevinden van een persoon te verbeteren. De therapie richt zich op de verbinding tussen ‘mind en body’ om zo te komen tot ontspanning en heling (verwerking). Danstherapie kan worden gezien als een expressieve therapie.

Wat betekent dat dan voor een coachingstraject?
Er is nog erg weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van danstherapie op gezondheid, preventie en herstel (of verwerking) van ziekte. Klinische verslagen suggereren dat danstherapie effectief kan zijn in het verbeteren van zelfvertrouwen, zelfbeeld en ontspanning. Ook als een vorm van beweging/ inspanning kan danstherapie nuttig zijn voor zowel de fysieke als emotionele aspecten die bijdragen aan de kwaliteit en balans van leven.

Danstherapie is gebaseerd op het principe dat de ‘mind en body’ samenwerken. Door het uitvoeren van dans/ bewegingen wordt aangenomen dat gevoelens en emoties kunnen worden herkend en kunnen worden verwerkt. Dit kan worden ervaren met een nieuw gevoel; het gevoel van eenheid, erbij horen en volwaardig zijn.

Hoe zou dans tijdens coaching kunnen worden ingezet?
Danstherapie zou kunnen worden ingezet om te ontspannen, om beter met de situatie te leren omgaan en voor het verbeteren van het zelfbeeld/ vergroten (zelf)vertrouwen, het herstellen van vertrouwen in zichzelf. Fysiek kan danstherapie zorgen voor; het aanbieden van oefeningen (beweging/ training), verbeteren van mobiliteit en spiercoördinatie, daarnaast bij het reduceren van spierspanning. Emotioneel kan danstherapie zorgen voor: verbeteren self-awareness, zelfvertrouwen, interpersoonlijke interactie (reflectie) en is heel geschikt als uitingsvorm voor het communiceren van (al dan niet bewuste) gevoelens en emoties. Het is zelfs zo dat sommige onderzoekers aangeven dat danstherapie het immuunsysteem versterkt door de bewegingen (gebruik van spieren) en fysiologische processen.

Wat houdt het precies in?
Danstherapeuten helpen mensen een non-verbale taal te ontwikkelen die informatie en inzicht biedt over wat er gaande is in hun lichaam. De therapeut observeert de bewegingen van een persoon en maakt zo een evaluatie  om met behulp van die evaluatie een programma samen te stellen om de specifieke hulpvraag te aan te pakken. De frequentie en de moeilijkheidsgraad van de therapie wordt gewoonlijk afgestemd op de behoeften van de deelnemer(s).

Danstherapie wordt gebruikt in heel diverse instellingen en organisaties om mensen die sociale, emotionele, cognitieve of lichamelijke problemen ervaren te verlichten. Danstherapie wordt vaak ingezet als onderdeel van een herstelproces (bijvoorbeeld na operatie, ziekte of andere intense gebeurtenis). Danstherapeuten werken zowel met individuele personen als met hele groepen (en gezinnen/ families).

Hoe is danstherapie ontstaan?
In de meeste culturen en door de gehele geschiedenis zijn dans en beweging altijd al een belangrijk onderdeel van zelfexpressie, ceremoniële en religieuze gebeurtenissen geweest. Zo gebruiken de medicijnmannen en -vrouwen van de vele Indiaanse stammen dans en ritmische beweging als onderdeel van hun helende rituelen.
Het gebruik van de dans en beweging als een aanvulling op de conventionele westerse medische therapie begon in 1942 door het werk van Marian Chace. Zij werd gevraagd om tijdens haar werk in het St. Elizabeth’s ziekenhuis in Washington, DC te werken met oorlogsveteranen en gewonde militairen. Alle psychiaters zagen positieve psychologische veranderingen bij patiënten die haar danslessen hadden bijgewoond. Een andere grondlegster van de hedendaagse danstherapie is een dame die werkte met dans en mime. Dat was Trudi Schoop. Zij werkte vrijwillig met patiënten in een staatsziekenhuis in Californië rond dezelfde tijd als Marian Chace. In 1956 werd in Amerika de eerste beroepsvereniging opgericht. Het doel van die beroepsvereniging was van origine het reguleren en waarborgen van kwaliteit van de danstherapie en danstherapeuten.

Is er ook bewijs dat het echt werkt?
Hoewel individuele benaderingen (van individuele therapeuten) tot nu toe het meest van belang zijn voor het aantonen van de waarde van danstherapie, zijn er ook een paar experimentele studies die de effecten van danstherapie op de gezondheid hebben onderzocht. In een recente studie, nam een groep van overlevenden van borstkanker deel aan een twaalf weken durende danstherapie – en bewegingsklas. De vrouwen die dansklas volgden, toonden een groter bereik van de beweging in hun schouders dan degenen die de les hadden gevolgd. Ook was de houding van de vrouwen ten opzichte van hun lichaam verbeterd na de dansklas. Klinische rapporten suggereren dat danstherapie het lichaam uitdaagt en het volgende ontwikkelt; verbetering van zelfbeeld en eigenwaarde; vermindering van stress, angst en depressie; afnemende gevoelens van isolatie, chronische pijn en lichaamsspanning; plus daarnaast nog vergroting van communicatieve vaardigheden en gevoel van welbevinden.

Sommige van de bewegingen die gebruikt worden tijdens de danstherapie kunnen dezelfde voordelen opleveren voor de gezondheid als andere vormen van lichaamsbeweging. Van fysieke activiteit is bekend dat deze zorgt voor een toename van neurotransmitters (een stof in de hersenen), endorfines genaamd, die een gevoel van welzijn creëren. Complete lichaamsbeweging verbetert ook de functies van andere systemen in het lichaam, zoals de bloedsomloop, ademhaling, het skelet en spierstelsel. Regelmatig uitvoeren van aërobe oefeningen helpt met de glucosemetabolisme, cardiovasculaire conditie en houdt het gewicht onder controle.
Indien dans – of bewegingstherapie regelmatig gevolgd wordt, kan dezelfde voordelen als andere vormen van lichaamsbeweging geven. Over het algemeen geldt het volgende: matige tot krachtige oefening voor een tijdsduur van 30-45 minuten op minimaal 4 dagen per week kan het risico op hart-en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker verminderen. Danstherapie draagt ook bij dat mensen zich fysiek fit voelen en plezier ervaren aan het creëren van ritmische bewegingen met hun lichaam. Goed onderzoek (valide en evidence based) is echter nodig, om de effecten van danstherapie op preventie en herstel van andere vormen van ziekte te bevestigen.

Zijn er ook contra-indicaties en zaken goed om te weten?
Ouders van kinderen die ernstig ziek zijn of een chronische aandoening hebben, dienen altijd eerst met hun arts overleggen voordat begonnen wordt met een vorm van therapie die gebruik maakt van manipulatie of beweging van gewrichten en spieren. Daarbij de algemeen geldende waarschuwing; sluit geen andere behandelingen (regulier of alternatief) uit vóór er gesproken is met een gekwalificeerde arts. Raadpleeg altijd een arts of dokter, er wordt sterk ontraden ‘maar gewoon met iets te beginnen’.

Wat biedt Xpressief Coachen?
Xpressief Coachen biedt coaching en trainingsprogramma’s om kinderen en gezinnen op allerlei manieren weer in balans te brengen. Dit doen zij ook het liefst met behulp van dans en beweging. De methode die zij daarvoor hanteren is gebaseerd op o.a. Joydance en Veronica Sherborne, evenals elementen van Somatic Experiencing.

Vraag eens naar je eigen individuele mogelijkheden. Tijdens een intake – en informatieadviesgesprek lichten we graag de methode toe en geven we antwoord op je vragen.

 

Bronvermelding:  American Cancer Society