ouders

Coaching

Is afgestemd teamwork
en vindt plaats van mens tot mens.

Kwaliteit van coachen

Coach is een nieuw beroep, een heel nieuwe beroepsgroep. Los van een ieders goede intentie en bereidwilligheid om dit beroep uit te oefenen, is van belang dat jullie als ouders weten waar op te letten bij het maken van een keuze voor een coach zodat je zeker weet dat je aanspraak maakt op de beste zorg in plaats van op de beste intentie.

Bij Xpressief Coachen durven we te zeggen dat we bewezen kwaliteit leveren en overtuigd zijn van onze aanpak. Wij voldoen aan de volgende voorwaarden om gewaarborgde kwaliteit van zorg te kunnen leveren en zo een gezin, jou als ouder of jouw kind gedegen en professioneel te kunnen begeleiden naar herstel:

 • in het bezit van een diploma van een opleiding (kinder, gezins, puber, opvoed) coaching op minimaal HBO niveau, lengte langer dan 1 jaar (+/- 750 uur studiebelasting lesdagen, literatuur en ‘stage’ inclusief) liefst in combinatie met een reguliere opleiding social work, psychologie of pedagogiek
 • in het bezit van certificaten en diploma’s op het gebied van verdiepende zorg, bijvoorbeeld: systemisch werk, lichaamsgerichte psychotherapie, emotiemanagement, casemanagement, karakterstructuren, medische basiskennis e.d.
 • registratie bij multidisciplinaire beroepsvereniging(en) waarbij het volgen van nascholing(en) verplicht is,
 • KvK nummer, zakelijke rekening en BTW-nummer
 • deelnemen aan klacht – en tuchtrecht van de beroepsvereniging
 • deelname aan beroeps – en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • hanteren van professionele praktijkvoering; verslaglegging en cliëntgegevens beveiligd, algemene voorwaarden, duidelijke tariefstelling, overleggen informed consent, zorgovereenkomst, monitoren van coaching, deelnemen aan intervisie, werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling, het voeren van een overzichtelijke administratie en werkveldbewustzijn

Wat is het werkveld van een coach? Wat is het verschil tussen de zorg van een (kinder)psycholoog, (ortho)pedagoog en een (kinder)coach? Wanneer is een toekomstgerichte benadering (coaching) onvoldoende en is andere zorg noodzakelijk?

Een bekende definitie van coaching is die van Whitmore (2002): “het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren”.

De NOBOCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) hanteert de volgende definitie: “Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Omdat Xpressief Coachen coaching biedt, is die definitie naar de doelgroep aangepast: “Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als partner de cliënt ondersteunt bij het bewerkstelligen van evenwicht”. Naar ons idee is het ook altijd toekomstgericht; het gaat nu niet zo lekker, maar de bedoeling is dat het weer goed gaat/ hanteerbaar is. Dat is ook het grootste verschil met therapie waarin gewerkt wordt aan verleden/ eerder opgedane ervaringen. Therapie behandelt de te verwerken ervaringen. Binnen coaching wordt naar nieuwe ervaringen en naar een nieuwe situatie toegewerkt.

In beeldspraak: De rugzak wordt tijdens coaching niet geleegd of opgeruimd, maar er wordt gezorgd dat de rugzak beter zit/ draagbaar is.

Om een goede indruk te creëren wat het exacte werkveld is van de coach (HBO niveau) en waarop dit werkveld aansluiting vindt bij andere disciplines de volgende vergelijkingen in een overzicht.

 

 

Coaching door een coach:

 1. Een coach begeleidt bij emotionele klachten en hulpvragen op het gebied van interactie, communicatie en gedrag van een kind en/ of binnen het gezin.
 2. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van de eigen vaardigheden en inzicht om uiteindelijk zelfstandig de verandering teweeg te brengen en in stand te houden.
 3. Deze begeleiding is meestal kortdurend van aard en kan plaatsvinden op locatie of thuis.
 4. Voor deze begeleiding is geen verwijzing van huisarts of indicatie nodig.
 5. Een coach werkt samen met scholen, verenigingen en andere partijen.
 6. Een coach verwijst door naar andere zorgdisciplines op het moment dat er sprake is van psychische stoornissen/problematiek en/of eerst verwerking dient plaats te vinden (denk aan de rugzak-beeldspraak).
 7. Een coach stelt geen diagnose en zal bij vermoeden ouders (opvoeders) indien nodig adviseren en doorverwijzen.
 8. Een coach schrijft geen medicatie voor, ook niet op homeopathische/ natuurlijke basis. Hij/ zij kan wel adviseren informatie in te winnen bij andere deskundige(n).

NB. Waar over ‘coach’ gesproken wordt, worden de volgende disciplines bedoeld: kindercoach, pubercoach, opvoedcoach & gezinscoach.

Hoe papamama-fit ben jij?

Welke opvoedstijl hanteer ik?
Wat is mijn EQ?
Is mijn kind te druk?