Wat kun je doen als een kind niet met je praat? Waar kunt je op letten bij teruggetrokken, angstig gedrag? En wat voor een mogelijkheden zijn er als je het gevoel hebt dat er meer nodig is?

Bang zijn, angst hebben of het ervaren van verdriet zijn hele normale gevoelens die als reactie op een nare of verdrietige gebeurtenis kunnen worden ervaren. Maar, als een kind niet goed weet hoe daar mee om te gaan, kunnen die angst en verdriet een probleem worden. De angst en dat verdriet dienen dan goed verwerkt en aangepakt te worden, dan wordt namelijk voorkomen dat ze uitmonden in een angst – of stemmingsstoornis.

“Of kinderen en adolescenten angst- of stemmingsproblemen krijgen of zelfs een angst- of stemmingsstoornis ontwikkelen, hangt af van verschillende factoren die vaak met elkaar samenhangen. Sommige van die factoren, de zogenaamde risicofactoren, bedreigen een goede ontwikkeling. Daarnaast zijn er beschermende factoren die kinderen en jongeren juist helpen in hun ontwikkeling. Kinderen of jongeren krijgen problemen wanneer de beschermende factoren onvoldoende tegenwicht bieden aan de risicofactoren. Het risico op het krijgen van problemen wordt groter als verschillende factoren na elkaar van invloed zijn of zich opstapelen.”

Kindfactoren >> erfelijkheid, temperament & persoonlijkheid, aanleg in reactie
Invloed van ouder & opvoeding >> angstige ouders (of ouder met psychische klachten), bepaalde opvoedingsstijl (overbeschermende stijl & gecontroleerde stijl), onveilige hechting met ouders
Omgevingsfactoren >> Negatieve life events (echtscheiding, overlijden, gepest worden, isolement)

Als er kanker binnen een gezin wordt gediagnosticeerd dan is er sprake van een heftig life event: een stressvolle periode breekt aan met veel angst en onvoorspelbaarheid. Ouders zijn veel weg en hebben verdriet, kinderen worden ergens ondergebracht, confrontatie met (mogelijkheid) eindigheid leven, het zieke gezinslid kan niet meer volledig deelnemen aan gezinsleven enz.

Hoe weet je dan wanneer een kind teveel angst of teveel teruggetrokken gedrag vertoont? Stel dat (o.a.) vast met behulp van de volgende definitie: “Angsten horen bij de normale ontwikkeling van een kind. Wanneer angst echter invloed heeft op het plezier dat kinderen hebben in het leven, het leren op school, en het kind hierdoor geen vriendschappen kan aangaan, dan is angst niet meer functioneel (De Jong 2009; Rapee e.a. 2009).”

Dan is het tijd om iets aan de angst en/ of het teruggetrokken gedrag te doen. Dat kun je zelf doen:
– met behulp van een ouder Empowermentsessie in kaart brengen wat de sterke kanten van de communicatie zijn en wat de minder sterke kanten zijn.
– het volgen van psycho-educatie bij een instantie bij jou in de buurt (check www.cjg.nl, Centrum voor Jeugd en Gezin)

Natuurlijk kun je je kind ook al weerbaarder maken en hem/ haar  wat mentale en emotionele veerkracht meegeven. Dat kan met behulp van coaching. Xpressief Coachen versterkt de veerkracht en weerbaarheid van kinderen.

Heb je behoefte aan meer informatie, een (vrijblijvend & kosteloos) gesprek of wil je meer weten over Xpressief Coachen? Mail dan naar info@xpressiefcoachen.nl of bel/ bericht ons via 085 – 303 3674 (Haarlem) , 085 – 303 3675 (Zeewolde/ Flevoland-Zuid).

 Bronvermelding: Nederlands Jeugd Instituut