Om alles goed te regelen voor jou en je gezin, voor Xpressief Coachen en derden zijn er Algemene Voorwaarden van toepassing en conformeren we ons aan de Europese Ethische Code voor coaches. Je vindt ze hieronder.

 Algemene Voorwaarden Xpressief Coachen

Europese Ethische Code voor coaches

We gaan er niet van uit, maar stel dat je een klacht wilt indienen, dan dient de klacht eerst gemeld te worden bij Xpressief Coachen. Mocht er dan geen oplossing gevonden worden. Dan kan een klacht kenbaar gemaakt worden bij (klik op link –>) de NOBCO.

Daarnaast hanteren wij een Privacy Policy (geheel volgens de nieuwe richtlijnen uit de AVG – algemene verordening gegevensbescherming) en maken wij gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Privacy Policy & Meldcode