Om alles goed te regelen voor jou en je gezin, voor Xpressief Coachen en derden zijn er Algemene Voorwaarden van toepassing. Je vindt ze hieronder.

We gaan er niet van uit, maar stel dat je een klacht wilt indienen, dan dient de klacht eerst gemeld te worden bij Xpressief Coachen. Mocht er dan geen oplossing gevonden worden. Dan kan een klacht over Kim kenbaar gemaakt worden bij haar  beroepsvereniging (klik op link –>) VIV Nederland of in het geval van een klacht over Lilian  bij (klik op link –>) de NOBCO.

 Algemene Voorwaarden Xpressief Coachen

Ethische gedragscode voor coaches

Daarnaast hanteren wij een Privacy Policy (geheel volgens de nieuwe richtlijnen uit de AVG – algemene verordening gegevensbescherming) en maken wij gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.